Didactica

Equip

Cristina Casas Gregorio

Directora i fundadora del Centre Didàctica. Llicenciada en Pedagogia i Logopeda. Especialitzada en trastorns de llenguatge i aprenentatge. Màster en rehabilitació dels trastorns Afàsics. Màster en TDAH i trastorns comórbids. Coautora del Protocol: "Eines per a l'avaluació de la Dislèxia"  realitzat pel Col·legi de Logopedes de Catalunya.  Pertany a la junta de l'ACD (Associació Catalana de Dislèxia) i al Grup de treball d'educació del Col·legi de Logopedes de Catalunya. Ha realitzat múltiples cursos i ponències sobre els diferents trastorns d'aprenentatge. 

 

Ester López Almunia

Llicenciàda en Ciencies de l'Educació. Especialista en Pedagogía Terapèutica. Logopeda. Curs d'especialització en Neuropsicología. Especialitzada en estimulació precoç. Coordinadora del L'Institut Logopèdic de Barcelona Corporación Fisiogestión. Especialista en Rehabilitació miofuncional, Disfagia, Dislèxia i trastorns de la parla. Coautora dels protocols de detecció i intervenció de la dislèxia en l’àmbit educatiu realitzat pel Col·legi de Logopedes de Catalunya.

 

 

Cristina Cañete Massé

Psicòloga Infanto-juvenil graduada a la Universitat de Barcelona amb menció en clínica . Máster en Psicologia general sanitària per la Universitat de Barcelona. Membre del grup d'investigació de Tècniques estadístiques avançades aplicades a la Universitat de Barcelona. Curs en formació i acreditació de l'ADI-R.