Didactica

Inici Àrees de treball Psico Pedagogia

Psico Pedagogia

A Didàctica-Rubí es treballa: aprenentatge bàsic

 

Motivació

. La motivació treballa molts aspectes i té infinits significats. Però en l'àmbit de l'aprenentatge fa referència, fonamentalment, a aquells factors determinants que inciten a l'alumne a escoltar, tenir interès i participar de forma activa en la dinàmica de la classe.

 

Reeducació

. És un pilar fonamental en la intervenció pedagògica. El nen que no ha adquirit o no ha desenvolupat els coneixements o les habilitats adequades necessita la nostra intervenció pedagògica. La reeducació es tornar a ensenyar allò que no ha estat ben après o que no s'ha assimilat correctament.

 

Mapes conceptuals

. Es una tècnica usada per la representació gràfica del coneixement. Es una xarxa de conceptes. Quan es realitza un mapa conceptual s'obliga a l'estudiant a relacionar-se, a jugar amb conceptes. No és una simple memorització, és un procés actiu.

 

Esquemes

. Els esquemes són representacions gràfiques simplificades de conjunts funcionals complicats. L'alumnat amb limitacions en la lectura també té dificultats alhora estudiar els resums o comprendre els esquemes de les matèries. Utilitzar esquemes amb pictogrames redueix la càrrega de la lectura i pot millorar els resultats en alguns alumnes. Els pictogrames serveixen com a vincles conceptuals que ajuden a memoritzar els continguts i estructurar el discurs.

 

Tècniques d'estudi

. Es tracta de practicar les habilitats bàsiques i ampliar els recursos per estudiar millor. Per ser un bon estudiant es necessiten unes habilitats i recursos no només d'intel·ligència sinó també coordinació visual-motòrica, agilitat, velocitat, sentit d'equip, capacitat de superació, motivació, reflexió, actitud positiva, concentració, confiança, interès, autoestima, creativitat.

 

A Didáctica-Rubí també tractem el TDAH i TDA

 

Treball de les funcions executives. Autocontrol. Control inhibitori. Flexibilitat cognitiva per poder canviar els plans per tal d'adaptar-nos. Control emocional. Metacognició. Memòria de treball. Resolució de problemes. Autoregulació o monitorització. Autoobservació. Memòria a curt termini i memòria a llarg termini.

 

Habits de treball

. L'estudi és una forma de treball i com qualsevol feina necessita un aprenentatge. Està demostrat que el fracàs en l'estudi es causat, en gran part, perquè l'alumne no sap estudiar. La gran quantitat d'hores que un alumne, amb TDAH passa treballant tant a classe com fora d'ella repercuteix en la seva autoestima, les seves habilitats socials i en el seu benestar psicològic. Se li han de donar eines per tal de rendibilitzar el temps de forma que les hores que inverteix a l'estudi siguin realment productives.

 

A Didàctica-Rubí també fem: Orientació escolar

 

L'orientació escolar es un procés d'ajuda a l'alumne per què sigui capaç de resoldre els problemes de la seva vida acadèmica. No es limita als problemes estudiantils. No es redueix a l'orientació de l'estudiant, sinó que busca la millora total de la persona que estudia en proposar-se que l'alumne maduri i es realitzi com persona.